ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

April 20, 2012 by · Leave a Comment 

Απαραίτητα δεδομένα για κάθε εκλογική εφαρμογή: η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ σε καποδιστριακούς και καλλικρατικούς δήμους στο http://is.pasok.gr/antistoixisi_eklogikwn_perifereia.xls

Όρια Εκλογικών Διαμερισμάτων

September 13, 2009 by · Leave a Comment 

Περιγραφή: Τα όρια της εκλογικής διαίρεσης της χώρας, ανά Νομό, σε επίπεδο εκλογικού διαμερίσματος όπως αυτή προκύπτει από τις αποφάσεις ΥΠΕΣΔΑ – Νομαρχιών. Περιλαμβάνεται κωδικοποίηση κατά το Υπουργείο Εσωτερικών και αντιστοίχηση με την ταξινόμηση της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας.
Πηγή: Υπουργείο Εσωτερικών, ΕΣΥΕ
Κάλυψη: Ολόκληρη η επικράτεια μέχρι το επίπεδο των οικισμών.
Τοποθεσία Αρχείων: Αρχεία .ods , Αρχεία .xls
Τύπος αρχείου: .xls, .ods