ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

April 20, 2012 by · Leave a Comment 

Απαραίτητα δεδομένα για κάθε εκλογική εφαρμογή: η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ σε καποδιστριακούς και καλλικρατικούς δήμους στο http://is.pasok.gr/antistoixisi_eklogikwn_perifereia.xls

Βάση Φορέων Δημόσιας Διοίκησης (2) 17/09/2009

October 17, 2009 by · Leave a Comment 

Περιγραφή : Το αρχείο περιλαμβάνει τους ΦΟΡΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ που υπάγονται στα Υπουργεία και τις Περιφέρειες της χώρας ως 30 Σεπτεμβρίου 2009. Περιλαμβάνει το διοικητικό καθεστώς τους και τον τρόπο ορισμού των στελεχών τους.

Πηγή: Βουλή των Ελλήνων, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Υπουργείο Εσωτερικών

Αρχείο .xls Φορείς Δημόσιας Διοίκησης (2)

ΒΑΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

October 13, 2009 by · 2 Comments 

Περιγραφή : Το αρχείο περιλαμβάνει τους ΦΟΡΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ που υπάγονται στα Υπουργεία και τις Περιφέρειες της χώρας ως 30 Σεπτεμβρίου 2009, με την ιεραρχία και την κωδικοποίηση που προκύπτει μέχρι τους φορείς.

Αρχείο .xls :Βάση Φορέων Δημοσίου.xls

Αρχείο .ods :Βάση Φορέων Δημοσίου.ods

Τα ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ που υπάγονται στα Υπουργεία και τις Περιφέρειες της χώρας (ΣΧΕΔΙΟ)

October 7, 2009 by · Leave a Comment 

Περιγραφή : Τα ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ που υπάγονται στα Υπουργεία και τις Περιφέρειες της χώρας (ΣΧΕΔΙΟ) , ως 30 Σεπτεμβρίου 2009

Τοποθεσία Αρχείων : Αρχείο xls , Αρχείο ods

Τα ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ που υπάγονται στα Υπουργεία και τις Περιφέρειες της χώρας (ΣΧΕΔΙΟ)

October 7, 2009 by · 1 Comment 

Περιγραφή : Τα ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ που υπάγονται στα Υπουργεία και τις Περιφέρειες της χώρας (ΣΧΕΔΙΟ) , ως 30 Σεπτεμβρίου 2009
Τοποθεσία Αρχείων : Αρχείo xls , Αρχεία ods