Βάση Φορέων Δημόσιας Διοίκησης (2) 17/09/2009

October 17, 2009 by · 

Περιγραφή : Το αρχείο περιλαμβάνει τους ΦΟΡΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ που υπάγονται στα Υπουργεία και τις Περιφέρειες της χώρας ως 30 Σεπτεμβρίου 2009. Περιλαμβάνει το διοικητικό καθεστώς τους και τον τρόπο ορισμού των στελεχών τους.

Πηγή: Βουλή των Ελλήνων, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Υπουργείο Εσωτερικών

Αρχείο .xls Φορείς Δημόσιας Διοίκησης (2)