Λεξικό Οδών – Οικισμών

September 14, 2009 by · Leave a Comment 

Περιγραφή: Πλήρες λεξικό οδών και οικισμών ταξινομημένο ανά Διοικητική Περιφέρεια, Νομό, Δήμο και Ζώνη Τ.Κ. Το αρχείο περιέχει συνολικά 88.458 τμήματα οδών και οικισμούς και προέρχεται από το σύνολο των καταχωρημένων διευθύνσεων στο μητρώο Φίλων και Μελών του ΠΑ.ΣΟ.Κ. εμπλουτισμένο με εγγραφές από τον Εκλογικό Κατάλογο του Υπουργείου Εσωτερικών.
Κάλυψη: Ολόκληρη η επικράτεια μέχρι το επίπεδο των οικισμών.
Τοποθεσία Αρχείων:

Αρχείο κειμένου .txt ,
Βάση Δεδομένων Access
Τύπος αρχείου: .txt, .mdb

Όρια Εκλογικών Διαμερισμάτων

September 13, 2009 by · Leave a Comment 

Περιγραφή: Τα όρια της εκλογικής διαίρεσης της χώρας, ανά Νομό, σε επίπεδο εκλογικού διαμερίσματος όπως αυτή προκύπτει από τις αποφάσεις ΥΠΕΣΔΑ – Νομαρχιών. Περιλαμβάνεται κωδικοποίηση κατά το Υπουργείο Εσωτερικών και αντιστοίχηση με την ταξινόμηση της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας.
Πηγή: Υπουργείο Εσωτερικών, ΕΣΥΕ
Κάλυψη: Ολόκληρη η επικράτεια μέχρι το επίπεδο των οικισμών.
Τοποθεσία Αρχείων: Αρχεία .ods , Αρχεία .xls
Τύπος αρχείου: .xls, .ods

Οικονομικά στοιχεία Ο.Τ.Α. για το έτος 2004

September 11, 2009 by · Leave a Comment 

Περιγραφή :

Τοποθεσία Αρχείων : Αρχείο .xls και Αρχείο .ods

Τύπος Αρχείου : .xls, .ods