Ελεύθερη διάθεση γεωδεδομένων για τον Eλλαδικό χώρο

June 16, 2009 by · 

Το έργο ασχολείται με την συλλογή, ψηφιοποίηση, κωδικοποίηση και ελεύθερη διάθεση (με την άδεια Creative Commons BY-SA), γεωγραφικών δεδομένων για τον ελλαδικό χώρο. Τα γεωδεδομένα καθώς και τα αντίστοιχα περιγραφικά δεδομένα που θα τα συνοδεύουν, αρχικά θα αφορούν στις βασικές οντότητες που συνθέτουν την τρέχουσα διοικητική διαίρεση της Ελλάδας: περιφέρειες, νομαρχίες, δήμους, κοινότητες, δημοτικά διαμερίσματα, οικισμούς και εκλογικά διαμερίσματα καθώς και λεξικό οδών με αντιστοίχιση με ταχυδρομικούς κώδικες. Επιπλέον, στο έργο θα ενταχθούν και γεωδεδομένα για το οδικό δίκτυο της χώρας, τόσο σε επίπεδο εθνικών και επαρχιακών οδών, όσο και σε επίπεδο αστικών οδικών δικτύων. Μελλοντικά, η υπό κατασκευή «ανοικτή σε όλους» γεωβάση πρόκειται να επεκταθεί προκειμένου να συμπεριλάβει και άλλες κατηγορίες γεωγραφικών οντοτήτων (οικοδομικά τετράγωνα, σημεία ενδιαφέροντος κ.λ.π.).