Πληθυσμός και μέλη δημοτικών συμβουλίων

September 12, 2009 by · 

Περιγραφή : Το αρχείο περιλαμβάνει τον πραγματικό απογεγραμμένο πληθυσμό της χώρας ανα δήμο, και το πλήθος των μελών που απαρτίζουν κάθε δημοτικό συμβούλιο. Υιοθετεί κωδικοποίηση του Υπουργείου Εσωτερικών για τους δήμους.
Αρχεία : Αρχείο .xls και Αρχείο .ods
Πηγή: Υπουργείο Εσωτερικών, ΕΣΥΕ, ΟΤΑ
Κάλυψη: Όλοι οι Δήμοι της χώρας.
Τύπος Αρχείου : .xls , .ods